top of page
Ieškoti
 • Writer's pictureIP valdymas

TOP 3 klaidos teikiant pasiūlymus dėl Statybos darbų vykdymo

Svarbu pastebėti, jog statybos darbų vykdymo ir, tuo pačiu, projektinių sprendinių įgyvendinimo etapas yra pats brangiausias. Įvertinus įprastą praktiką, kada projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos sudaro nuo 5% iki 10% statybos darbų vertės, galima dar tiksliau suvokti kokia didelė finansinė atsakomybė gula ant Statybos rangovo pečių.


Įprasta, kad būtent statybos darbų vykdymo metu išryškėja visos planavimo, projektavimo, valdymo ir pačių darbų įgyvendinimo klaidos, netikslumai ir nesutapimai. Prie šios puokštės rizikų pridėjus pinigų srautus galima nesunkiai suprasti kodėl statybos aikštelėje iškilę klausimai tampa didelės dalies ginčų objektais, kurie neretai nukeliauja ir iki teismų.


Statybos rangovų pozicija šioje statybos projektų įgyvendinimo stadijoje yra daugiausiai neapibrėžta dėka sudėtingų ir išbalansuotų rangos sutarčių bei stereotipinio kitų statybos dalyvių požiūrio. Todėl įprasta, jog statybos darbų vykdymo metu kylant gausybei įprastų techninių klausimų, lygiagrečiai nuolat keliami rangovų atsakomybės ribų klausimai:

 • Ar už projekto klaidas atsako rangovas?

 • Ar už reikalingus atlikti papildomus darbus rangovui privaloma sumokėti?

 • Ar atliktų darbų kokybė atitinka užsakovo lūkesčius?

 • Ar atlikti darbai atitinka projektinius sprendinius?

Tokie ir panašūs klausimai nuolat keliami statybos darbų vykdymo metu ir vien dėl šių klausimų kėlimo ir aiškinimosi rangovas gali patekti į sudėtingą finansinę situaciją. Todėl trumpai aptarsime vietas, į kurias rangovams vertėtų atkreipti dėmesį, siekiant darbus vykdyti skladžiai ir užtikrintai.


pagrindinės klaidos, daromos teikiant pasiūlymus. kaip sutaupyti atliekant statybos darbus; rangos darbai; statybos projektai; projektu valdymas; statybos paslaugos; statybos ekspertai

1. Klaida. Neįvertinami pateikti dokumentai


Pasitaiko atvejų, kada aritmetinės klaidos skaičiuojant darbų apimtis vėlesniame darbų vykdymo etape rangovams kainuoja labai daug, arba net viską. Todėl teikiant konkrečius pasiūlymus darbų vykdymui rekomenduotina nesistengti taupyti resursų ir laiko bei atsakingai perskaityti visą Užsakovo pateiktą dokumentaciją:

 • Sutarties projektą – net jeigu neketinama derėtis dėl sutarties sąlygų, būtina suprasti kokios atsakomybės ir rizikos bus prisiimtos pasirašius siūlomą sutartį;

 • Techninį/darbo projektą – būtina įvertinti ne tik darbų kiekių žiniaraščius, tačiau ir visą projektinę dokumentaciją (nepriklausomai nuo sutarties kainodaros). Svarbu suprasti tai, kad esant neatitikimams tarp skirtingų projekto dalių, darbų kiekių žiniaraščiai yra paskutinėje vietoje pagal svarbą, t.y. svarbiausia informacija yra apibrėžta (eilės tvarka):

 • Techninėse specifikacijose

 • Aiškinamuosiuose raštuose

 • Brėžiniuose

 • Darbų kiekių žiniaraščiuose

Atkreiptinas dėmesys, jog tokia dokumentų viršenybė yra taikoma (pagal STR nuostatas) tik tuo atveju, kada yra prieštaravimų tarp šių projekto dalių, tačiau jeigu prieštaravimų nėra visi šie dokumentai laikomi papildantys vienas kitą.


pagrindinės statybos klaidos; rangos sutarties svarba; projektavimo kokybė; rangos darbai; statybos projektas

2. Klaida. Neįvertinama administracinė našta


Taip pat privalu įsivertinti administracinę naštą, norint tinkamai parengti bei sutvarkyti statybos darbų dokumentaciją:

 • Dalyvavimas gamybiniuose susitikimuose

 • Išpildomosios dokumentacijos parengimas

 • Technologinių kortelių rengimas

 • Statybos darbų žurnalų pildymas

 • Medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijų surinkimas ir pateikimas


Labai svarbu įsivertinti ir kitus rangos sutartyje apibrėžiamus veiksmus, kuriuos nurodoma atlikti rangovui, tai gali būti:

 • Periodinių ataskaitų rengimas (įvykdytų darbų pažangos, finansinių srautų informacija)

 • Periodinis kalendorinio grafiko atnaujinimas

 • Kiti rangos sutartyje apibrėžti veiksmai


pirkimo dokumentai; projekto analizė; statybos darbai; rangos darbai; statybos ekspertai; statybos valdymas

3. Klaida. Neįvertinami pinigų srautai ir terminai


Rangos sutarties projekte taip pat būna pateikta informacija apie:

 • Reikalaujamus draudimus

 • Atsiskaitymų už atliktus darbus terminus (gali būti numatyti išskirtinai ilgi atsiskaitymo terminas - 2 ir daugiau mėn.)

 • Sulaikomus pinigus (dažniausiai procentaliai nuo kiekvieno aktavimo)

 • Sulaikomų pinigų grąžinimo sąlygas ir terminus (sulaikomų pinigų grąžinimas gali užsitęsti ne vienerius metus nuo statybos darbų užbaigimo momento)


Netiksliai ar apskritai neįvertinus teigiamų ir neigiamų pinigų srautų, gali kilti sunkumų darbų vykdymo metu, kadangi ilgi atsiskaitymų terminai bei sulaikomi pinigai didina rangovui tenkančią finansinę naštą. Papildomai reiktų įvertinti ir tai, kad kiekviena uždelsta diena pildant reikalaujamus dokumentus gali sąlygoti dar ilgesnį atsiskaitymo už atliktus darbus terminą.IŠVADOS


Visa tai, kas aprašyta aukščiau, akivaizdžiai parodo, kad teikiant pasiūlymus atlikti statybos darbus nepakanka žinoti vien darbų apimties. Pateikiamoje statybos darbų kainoje taip pat turi būti įvertinta visa administracinė našta savalaikiam dokumentų rengimui ir pateikimui, įvertintos visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, galimi atsiskaitymų už atliktus darbus atidėjimai, sulaikomų pinigų srautai bei kitos įprastos rizikos.

531 peržiūra

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page