top of page
Ieškoti
  • Writer's pictureIP valdymas

Kuo skiriasi Nesudėtingi, Neypatingi ir Ypatingi statiniai?

KODĖL TAI SVARBU?

Tik teisingai nustačius statinio kategoriją galima išsiaiškinti:

- koks projektas turi būti parengtas

- ar turi būti gautas statybos leidimas

- kokie reikalavimai keliami Projekto vadovui, Statybos Techninės priežiūros vadovui, Statybos vadovui ir kitiems pagrindinių sričių vadovams.


Žinoti statinio ketegoriją bei suprasti jų skirtumus yra svarbu visiems statybos dalyviams, nuo Užsakovo iki Rangovo:


- UŽSAKOVAS turėtų įsitikinti, kad Projektuotojas, Rangovas, Techninis prižiūrėtojas ir kiti dalyviai yra kompetetingi ir turi teisę vykdyti numatomus darbus.

- PROJEKTUOTOJAS, RANGOVAS turėtų teisingai įsivertinti statybos objektą bei suprasti ar jis turi teisę vykdyti visus numatomus darbus.


KOKIOS YRA STATINIŲ KATEGORIJOS?


Į statinių skirstymą pagal Kategorijas siūlome žiūrėti šiek tiek plačiau, t.y. atkreipti dėmesį ir į tai, kas nėra laikoma statiniais. Taigi, pradėkime nuo pačių paprasčiausių objektų ir judėkime link sudėtingesnių:


1) Objektai, kurie nelaikomi statiniais

2) Nesudėtingi statiniai

3) Neypatingi statiniai

4) Ypatingi statiniai


Statinių kategorijos. Pastatų skirstymas. Statinių klasifikavimas.

Statinių Klasifikavimą pagal kategorijas nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.KOKIE OBJEKTAI NELAIKOMI STATINIAIS?


Statiniais Nelaikomi:


a) Kilnojamieji daiktai:

a. Statybininkų nameliai

b. kiti mobilūs (kilnojami) įrenginiai


b) Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K<10

a. Nedidelis pėsčiųjų tako apšvietimo stulpas

b. Kiti statiniai, kurie nepapuola į nesudėtingų statinių kategoriją ir kurių K<10


c) Įstatymuose išskirti atvejai (Elektros energetikos ir Elektroninių ryšių įstatymai)

a. Elektros energetikos įstatymo atvejis – žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklai su priklausiniais

b. Elektroninių ryšių įstatymo atvejis – ryšių kabelinės sistemos ir kt.


Aukščiau išvardintais atvejais objektai nelaikomi statiniais ir jiems statybos įstatymas negalioja, o tai savaime reiškia, kad Nereikia statybos įstatyme ir techniniuose reglamentuose aprašomų Projektų, Statybos leidimų, įmonių ir specialistų atestatų ir kt.

Svarbu pastebėti, kad tam tikrais atvejais tokių objektų įrengimui ir eksploatavimui gali būti keliami reikalavimai kituose teisės aktuose.NESUDĖTINGI STATINIAI


Labai dažnai painiojami būtent Nesudėtingi statiniai su Neypatingais statiniais.Taigi kokie statiniai priskiriami Nesudėtingųjų kategorijai?


Nesudėtingasis statinys – tai:

1) Paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 m ir plotas ne didesnis kaip 80 kvadratinių metrų;

2) Paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys, kurio tarpatramis iki 6 metrų.
Detalesnius techninius parametrus, kuriems esant statinį galima priskirti Nesudėtingų statinių kategorijai, galima rasti Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ VI skyriaus antrame skirsnyje (2 ir 3 lentelės).NEYPATINGI STATINIAI


Tesės aktai sako, kad tai tokie statiniai, kurie Nepriskiriami nesudėtingiems ir ypatingiems statiniams. Vadinasi, norint teisingai nustatyti ar statinys priskiriamas šiai kategorijai ar ne, reikia suprasti kokie statiniai yra Nesudėtingi ir kokie yra Ypatingi.


Kaip pavyzdį pateikiame individualaus gyvenamojo namo atvejį, kuris būtų priskirtas Neypatingųjų statinių kategorijai, ir būtent šiam atvejui pateikiame pagrindinius techninius parametrus.


Neypatingos kategorijos individualus gyvenamasis namas turėtų būti:

- Aukštis nuo 8,5 m iki 20 m

- Plotas nuo 80 m2 iki 2000 m2

- Tarpatramis nuo 6 m iki 12 m

- Konsolės iki 3 m

- Įgilintas iki 7 m.
YPATINGI STATINIAI


Ypatingų statinių kategorijai priskirtinus pastatus atskirti nėra labai sudėtinga, kadangi jų parametrai yra surašyti pakankamai aiškiai.


Ypatingas statinys (daugiau žr. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“):

1) sudėtingos konstrukcijos ir technologijų statiniai 2) visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių

3) aukštybiniai (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabučiai gyvenamieji namai

4) kultūros paveldo statiniai

5) statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos

6) statiniai, kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbaiDetalesni techniniai parametrai, kuriems esant statinį galima priskirti Ypatingųjų statinių kategorijai, yra pateikti Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ V skyriaus antrame skirsnyje (1 lentelė).


Daugiau naudingų straipsnių galite rasti ČIA.UAB Infrastruktūros projektų valdymas. Projektų valdymas.

19 177 peržiūros

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comentários


bottom of page