top of page
Ieškoti
  • Writer's pictureIP valdymas

KAIP SUVALDYTI STATYBOS PROJEKTUS?

Projekto komanda – žinios ir kontrolė projekto įgyvendinimo laikotarpiu


Kad statybos projektas būtų iš tikrųjų sėkmingas prireiks tikrai daugiau nei vien sugebėti atsirinkti statybos rangovą. Bene svarbiausias projekto sėkmės garantas – kompetetinga projekto valdymo komanda (detalesnė informacija ankstesniame straipsnyje Čia).

Teoriškai įmanoma, kad statybinio projekto iniciatorius gali suburti projekto valdymo komandą iš savo turimo personalo, tačiau praktikoje matomas dažnas atvejis, kad taip suburtos komandos stokoja specifinių statybos valdymui reikalingų žinių – ypač statybos inžinerijos, statybos teisės, viešųjų pirkimų srityse. Dėl to projektavimo ar statybos vykdymo metu kylant įvairiems iššūkiams situacija ima kontroliuoti komandą – o tūrėtų būti atvirkščiai – suburta komanda turėtų kontroliuoti situaciją. Kaip pavyzdį būtų galima paminėti ganėtinai dažną situaciją, kada dar pirminėje projekto fazėje organizacijos poreikiai nėra aiškiai išreiškiami dokumentuose ar projekte ir sudarius sutartį su rangovu kyla ginčai dėl rangovo darbų apimties, kurie, tinkamai neįvertinus, gali reikšti dideles papildomas finansines išlaidas ar terminų nesilaikymą.


Svarbu suprasti, kad projektui valdyti turi būti subūriami vidiniai resursai, tačiau jie turėtų būti papildomi specifinias kompetencijas turinčiais specialistais – statybos projektų specialistais. Bet kokiu atveju, projekto komandoje svarbų vaidmenį turi turėti ir statybą inicijuojančios organizacijos atstovai, kurie turėtų tiksliai žinoti kokią naudą statybos projektas turi sukurti organizacijai ir kokie diskutuojami sprendimai yra svarbiausi organizacijos veiklai.


 

Kaip sustiprinti projekto komandą?


Suburiant komandą statybos projektui suvaldyti reikia suprasti, kad Lietuvos rinkoje nėra tiek jau daug statybos projektų valdymo paslaugas siūlančių įmonių. Reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad praktiškai į užsakovo problematiką ir specifiką gilinsis ne pati paslaugas teikianti įmonė bendrąją prasme, tačiau konkretūs žmonės - darbuotojai – specialistai. Todėl iš patirties galime drąsiai rekomenduoti renkantis kam patikėti valdyti savo statybos projektą – didžiausią dėmėsį skirti su Jūsų objektu dirbsiančių specialistų kvalifikacijai ir kompetencijai. Tačiau kaip tai padaryti?

Atsirenkant projekto vadovą siūlome nurodyti, kad projekto komandą turi valdyti bent 2 projektus sėkmingai įgyvendinęs specialistas, turintis ne mažesnę kaip 4 metų patirtį statybos projektų valdyme. Taip skambantys reikalavimai dažnai yra taikomi vykdant viešuosius pirkimus valstybiniame sektoriuje, tačiau jie, atitinkamai modifikuoti, lengvai gali būti pritaikomi ir privačiame sektoriuje.

Dar bene svarbiausias aspektas renkantis iš esmės intelektualines paslaugas teikiančias įmones (projektų valdymo, konsultacines, techninių ekspertų, statybos techninės priežiūros ar projektavimo) yra tai, kad tokios paslaugos neturėtų būti pasirenkamos vertinant tik kainą, turėtų būti vertinami ir paslaugų kokybę apibrėžiantys kriterijai – paslaugas teiksiančių darbuotojų kvalifikacija ir patirtis.

Būtent dėl to sukūrėme ir siūlome pasinaudoti pavyzdiniais kvalifikacinės atrankos kriterijais ir jų taikymo algoritmu paslaugų įsigyjimui, skirtų statybos projekto valdymo paslaugoms įsigyti.


Siūlomus specialistų kvalifikacinės atrankos kriterijus galite rasti ČIA.


 

Viešojo ir Privataus sektorių skirtumai?


Daug kas gali teikti, kad statybos projektai valstybiniame sektoriuje smarkiai skiriasi nuo statybos projektų privačiame sektoriuje, tačiau iš esmės juose skiriasi tik ten dirbantys žmonės (daugiausia jų požiūris) ir kai kurie teisiniai aspektai (kurių tikslas iš esmės yra tinkamas bet kokiam įgyvendinamam projektui). Kadangi viešajame sektoriuje galioja ta pati statybos norminė bazė, statybos dalyviai ir gaunamas produktas yra identiški.


 

Dažniausiai daromos klaidos ir kaip jų išvengti?


Įdomu pastebėti, kad tiek viešas, tiek privatus sektorius įgyvendindami statybos projektus daro daug panašių klaidų: netiksliai apibrėžia poreikius, neaiškiai komunikuoja, perdėtai nepasitiki statybos dalyviais arba priešingai - palieka procesus savikontrolei, netinkamai dokumentuoja statybos procesą, palieką terpę dviprasmiškoms situacijoms, nenumato projekto rizikų ir joms pasireiškus neefektyviai reaguoja. Visi šie veiksniai gali iš tiesų smarkiai įtakoti galutinį produktą ir jo kainą.

Pavyzdžiui – dar poreikių formavimo stadijoje nei projektuotojams nei rangovui nebuvo aiškiai pranešta, kad statomos gamyklos patalpose veikiant visai numatytai įrangai oro temperatūra neturi viršyti 20 laipsnių. Nežinodami tokio specifinio poreikio tiek projektuotojas tiek rangovas suplanavo ir įrengė patalpas taip, kad jos atitiktų statybos normas – pavyzdžiui temperatūra patalpose neviršytų 25 laipsnių šilumos. Tokio netinkamo komunikavimo padariniai gali būti milžiniški – tiek finansine (prie didesnės temperatūros gali nebeveikti gamyklos įranga, brangiai kainuos perdaryti vėdinimo ir kondicionavimo įrangą, gali sugesti sandėluojami produktai ir pan.) tiek laiko prasme (užtruks remonto darbai, bus sutrikdyta gamybos plėtra).

Tik suprantant kaip vyksta pats statybos procesas – kaip veikia projektuotojai, statybos techniniai prižiūrėtojai, statybos rangovai ir kiti statybos dalyviai, galima iš esmės kontroliuoti situaciją. Lietuvos rinkoje veikiantys statybos dalyviai dažnai žino vieni kitus, būna kartu įgyvendinę ne vieną projektą ir susidarius tam tikroms situacijoms statybos užsakovas gali atsidurti nepavydėtinoje situacijoje, kuomet gali likti apgautas ir pats to nesuprasdamas.

Pavyzdžiui, labai dažnai pasitaikantis atvejis yra toks, kuomet projektuotojų sukuriamuose statybos projektuose būna įrašomi ar nubraižomi konkretaus gamintojo gaminiai ar įrenginiai (pvz. vėdinimo, šaldymo, apšvietimo ar kiti elektros įrenginiai), kurie būna parenkami vien projektuotojų nuožiūra ir už tai projektuotojams atsilygina tų gaminių ar įrangos pardavėjai. Kokie tokios situacijos padariniai? Užsakovas permoka už siūlomus sprendinius – padidėja statybo kaštai.

Tokias situacijas galima suvaldyti tik kompetetingos ir gerai sukomplektuotos projekto komandos dėka, kuri gebėtų ne tik inspektuoti ir pasiūlytų sprendimus, tačiau ir numatytų bei suvaldytų tokis ir kitas rizikas, taip pasiekiant norimą rezultatą už maksimaliai mažą kainą.


Siūlymus kaip atsirinkti tik aukštos kvalifikacijos specialistus galite rasti ČIA.
121 peržiūra

Naujausi įrašai

Rodyti viską
bottom of page