top of page
Ieškoti
  • Writer's pictureIP valdymas

Kodėl svarbu kontroliuoti Projektuotojus?

Ne paslaptis, jog projektuotojai ir statybinių medžiagų bei pastatų įrangos/sistemų gamintojai tarpusavyje yra glaudžiai susiję, panašiai susiję gali būti ir statybos rangovai su projektuotojais. Tai nėra savaime blogas dalykas, netgi atvirkščiai - projektuotojai, turėdami žinių apie naujausias medžiagas ir jų panaudojimo galimybes gali pasiūlyti pažangesnius sprendimus Užsakovams bei suprojektuoti efektyvius ir tvarius statinius.


Tačiau vis dėlto, kodėl yra svarbu kontroliuoti projektavimo eigą ir kaip išvengti nuostolių?


Parengtame statybos projekte dažniausiai būna numatyta naudoti konkrečias medžiagas, įrangą ir sprendimus. Šioje vietoje svarbiausia, jog Užsakovas suprastų šių sprendimų naudą ir kainą, t.y. projektuotojai turėtų pagrįsti siūlomų sprendinių ekonominę naudą. Todėl ypatingai didelę naudą galima sukurti jau projektavimo stadijoje aktyviai bendraujant su projektuotojais - užduodant klausimus, prašant pagrįsti ir paaiškinti siūlomus sprendinius, kartu priimant sprendimus, kurie užtikrintų efektyvaus ir tvaraus statinio sukūrimą.


Tuo tarpu nekontroliuojant projektavimo eigos atsiranda terpė piknaudžiavimui:


1. Suprojektuojami brangūs konkrečių gamintojų produktai (langai, durys, stogo danga, izoliacinės medžiagos, konstrukciniai elementai ir kt.), kuriuos vėliau statybos rangovai turi įrengti statybos metu, kadangi pagal Statybos įstatymą privalo vadovautis statybos projektu. Ir kas galėtų paneigti, jog projektuotojai už tai vėliau negauna atlygio?


2. Dažnas atvejis, kada pastatų inžinerinių sistemų dalys ir įrenginiai parenkami tokių tiekėjų, su kuriais projektuotojai palaiko glaudžius ryšius. Dažniausiai pasitaikantys atvejai - kada parenkami brangūs šildymo bei vėdinimo sprendiniai.


Nenaudingi projektiniai sprendiniai, projektavimo klaidos.

Kodėl gi ne viskas taip paprasta?


Svarbu suprasti, kad piknaudžiavimo atvejais ne visada taip paprasta nustatyti ar parengtame projekte yra tikslingai numatyta konkrečių gamintojų produkcija. Dažniausiai susiduriama su šiais atvejais:


1. Atvejis. Projekte tiesiogiai nurodoma naudoti/įrengti konkrečių gamintojų produktus - projekto aiškinamuosiuose raštuose, kiekių žiniaraščiuose, techninėse specifikacijose ar brėžiniuose pažymimas gaminio ar įrenginio pavadinimas, modelis, kodas ir kt.


2. Atvejis. Projekte pateikiami įrenginio parametrai ir techninės charakteristikos, kurias gali atitikti tik vienas konkretus įrenginys ar produktas. Tokius atvejus pastebėti yra pakankamai sudėtinga, tačiau įmanoma, ypač nuo pat pradžių sekant ir kontroliuojant projektavimo eigą.


Pastebėjus tokius atvejus sprendimo būdas yra pakankamai paprastas - patikslinti projekto sprendinius bei numatyti tokius produktus ar jų parametrus, kurie atitinka užsakovo poreikius finansine bei funkcine parasme.


Projektuotojų piknaudžiavimas ir kaip tai suvaldyti.

Išvados


Įvertinus tai, jog projektavimas yra intelektuoli paslauga, reiktų suprasti ir tai, kad projektavimo specialistus reiktų rinktis ne pagal mažiausios kainos kriterijų, o pagal patirtį, reputaciją ir gebėjimą įgyvendinti užsakovų lūkesčius. Projektuotojų sukurtas projektas ir siūlomi sprendiniai nustatys tikslų projekto biudžetą bei tai, kaip tiksliai jis atitiks užsakovo poreikius pastačius statinį. Aukščiau išvardinti atvejai pasitaiko tiek privataus sektoriaus, tiek viešojo sektoriaus projektuose, todėl į projektavimo etapą atidžiau turėtų žiūrėti praktiškai visi rinkos dalyviai.


Projektavimo stadija - būtent ta vieta ir momentas, kurio metu turėtų būti ypatingai daug dėmesio skiriama esminiams funkciniams ir ekonominiams statinio parametrams.


184 peržiūros

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page